Ugrás a tartalomra

Urbán Tamás fényképei | A Kerepesi temető 21-es parcellája

A Kerepesi temető 21-es parcellája

A nyolcvanas évek végén szomorú képet mutatott a Kerepesi temető. A munkásmozgalmi parcellákon kívüli hatalmas területet a gyom nőtte be, az elhanyagolt, magukra hagyott sírok, a saras utak egy kihalásra ítélt temető érzetét keltették a látogatóban. Nem véletlenül, hiszen már 1952-ben határozat született arról, hogy a Kerepesi úti temetőt be kell zárni. A sírkerttel nem is foglalkoztak egészen 1956 tavaszáig. Akkor a Fővárosi Tanács Nemzeti Panteonná nyilvánította az elhanyagolt temetőt, azzal a kikötéssel, hogy csak a neves emberek sírjai maradhatnak meg, és a jövőben csak a politikai, művészeti és tudományos élet nagyjait (azok közül is a párttagokat) lehet a sírkertbe temetni. A sírhely adományozásról külön bizottság döntött a Hazafias Népfront hozzájárulásával. Külön feltétel volt, hogy a temető falain belül egyházi szertartásra nem kerülhet sor.

A 21-es parcellát az 1956-os forradalom idején nyitották meg. Ide eredetileg 395, míg az egész temető területén összesen 574 elesett szabadságharcos, vagy vétlen áldozat került - politikai megkülönböztetés nélkül. A rendszer védelmében elesetteket 1957 tavaszától kezdődően sorban exhumálták és nekik külön "hősi parcellát" nyitottak, a temető bejáratához közel. A magasabb rangú karhatalmistákat pedig az akkor már épülő munkásmozgalmi pantheon előtti sétányon helyezték ismét nyugalomba. Így a 21-es parcella egy idő után már csak a harcok során meghalt polgári áldozatok maradványait őrizte. 1982-ben (a porladási idő leteltével) az illetékes szervek megpróbálták felszámolni a sírokat, de ez valamilyen ok miatt nem sikerült.

A fényképeken jól látszanak a harmincéves, viharvert sírok és az időközben más helyre költöztetett koporsók nyomai. A kereszteken, síremlékeken sokszor napra megnevezve áll a halálozás dátuma: Szabó Károly 1956 október 27, Bartos József november 7, vagy a vérmérgezésben elhunyt váltóőr, Kozák János - december 1.

1989-re a parcellában tizenhárom sorban összesen 225 sír maradt. Az év második felében határozat született arról, hogy átfogó rendezés után az egész temetőt méltó sírkertté alakítják, és a 21-es parcellát ezután a Főpolgármesteri Hivatal gondoztatja.

Címkék: